tạm hoãn hợp đồng lao động

Tạm hoãn hợp đồng lao động

Quy định tạm hoãn hợp đồng lao động bạn cần phải biết

22:35 20-12-2019 0

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định do thỏa thuận giữa hai bên lao động