ưu đãi thuế TNDN

Công ty phần mềm có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?

11:21 21-03-2019 0

Trong những năm trở lại đây, các công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm ngày càng gia tăng. Và từ đó cũng xuất hiện những câu hỏi được đặt ra như công ty phần mềm có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không? Cụ thể hơn, công ty thiết […]