Công ty phần mềm có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trong những năm trở lại đây, các công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm ngày càng gia tăng. Và từ đó cũng xuất hiện những câu hỏi được đặt ra như công ty phần mềm có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không? Cụ thể hơn, công ty thiết kế web thì có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không? Muốn được miễn giảm thuế TNDN cần những giấy tờ gì, thủ tục ra sao?

Để giải đáp các thắc mắc cho bạn đọc, khoedep24gio xin được chia sẻ những thông tin liên quan đến vấn đề miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

• Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

• Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

• Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế thu nhập doan nghiệp

• Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực sản xuất phần mềm.

 

 

Nội dung chia sẻ:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực sản xuất phần mềm được áp dụng mức thuế suất 10% đối với thuế TNDN trong thời gian 15 năm.

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định: miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).

Như vậy, công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

Năm 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế TNDN

Năm thứ 5 đến năm thứ 13: Giảm 50% thuế TNDN với thuế suất 10%, có nghĩa là chỉ phải nộp 5%

Năm thứ 14 và 15: Nộp thuế TNDN với thuế suất 10%

Từ năm thứ 16: Nộp 100% thuế TNDN theo thuế suất phổ thông.

Thời gian bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế TNDN được quy định như sau:

− Thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi: Khoản 6 Điều 19 VBHN số 26/VBHN-BTC quy định: “Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án mới được hưởng ưu đãi thuế. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.”

− Thời điểm áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế: Khoản 4 Điều 20 VBHN số 26/VBHN-BTC quy định: “Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm cần căn cứ vào tình hình thực tế của công ty mình để xác định được thời điểm áp dụng các loại ưu đãi thuế TNDN cụ thể.

Thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 78/2013/TT-BTC quy định về thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Lưu ý: Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, doanh nghiệp phải làm hồ sơ xin miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Có thể tham khảo thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ tại đây.

Nếu còn vướng mắc doanh nghiệp có thể liên hệ với các công ty Luật để được tư vấn pháp luật miễn phí và nhận sự hỗ trợ từ Luật sư.

Kim Ân

Facebook Comments