Hướng dẫn soạn hồ sơ và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Hiện nay, có rất nhiều người quan tâm về vấn đề làm bảo hiểm thất nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2019.

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Căn cứ theo Luật việc làm số 38/2013/QH13 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định

 

1. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, Doanh nghiệp đóng cho người lao động (NLĐ) và trích từ tiền lương của NLĐ để đóng vào Quỹ BHTN với tỷ lệ là 2% theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất.

Trong đó:

+ Doanh nghiệp đóng 1%.

+ Người lao động đóng 1% tiền tháng lương.

+ Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc

+ NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng)

+ Nếu NLĐ có ký hợp đồng lao động với nhiều công ty thì công ty đầu tiên phải có trách nhiệm tham gia BHTN cho NLĐ.

+ Những hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên ký trước tháng 01/2015 mà có giá trị trong năm 2015 chưa được tham gia BHTN thì Doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHTN từ tháng 01/2015.

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, Doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.

 

điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

 

3. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Ngoại trừ các trường hợp:

    • NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật

    • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

+ Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN

Trừ các trường hợp:

   • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

   • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

  • Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

  • Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

  • Chết.

Lưu ý: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

4. Mức tiền, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Mức tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

+ Tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

+ Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do Doanh nghiệp quyết định

+ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

+ Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

 

thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo Luật việc làm số 38/2013/QH13 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định)

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Sổ BHXH

+ 2 ảnh 3×4

+ CMTND, sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

2. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Thời gian giải quyết hồ sơ

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, NLĐ chưa tìm được việc làm thì TTGTVL thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ câp thất nghiệp

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ

+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT

+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Hàng tháng, NLĐ phải đến TTGTVL thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp).

Kim Ân

 

Facebook Comments