Điều kiện và thủ tục tách hộ khẩu chi tiết từ a tới z

Tách hộ khẩu là việc cho ra đời một sổ hộ khẩu mới có thông tin của người được tách khẩu. Theo đó, người đang đăng ký thường trú và có tên trong sổ hộ khẩu cần làm các thủ tục xóa tên trong sổ hộ khẩu đó và đăng ký sang sổ hộ khẩu mới. Điều kiện để tách sổ hộ khẩu là gì? Thủ tục tách hộ khẩu được tiến hành ra sao?

1. Điều kiện tách sổ hộ khẩu

Thủ tục tách hộ khẩu

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006 quy định các trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách khẩu bao gồm:

iconNgười có cùng chỗ ở hợp pháp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.

iconNgười đã được nhập vào sổ hộ khẩu của người khác quy định tại Khoản 3 Điều 25 và Khoản 2 Điều 26 mà được chủ hộ đồng ý tách hộ khẩu bằng văn bản.

Khoản 3 Điều 25 và Khoản 2 Điều 26 quy định về người đã nhập vào sổ hộ khẩu là người khi đáp ứng được các điều kiện:

iconNgười không ở chung chỗ ở hợp pháp và không có quan hệ ruột thịt như: ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, …

iconĐược chủ hộ của hộ gia đình hoặc chủ hộ trong sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân đồng ý cho nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

iconKhi có đủ điều kiện được quy định tại Điều 19 và 20 của Luật này.

Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp mới, nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú trong thời gian 12 tháng.

2. Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Thủ tục tách hộ khẩu

Để tiến hành tách sổ hộ khẩu, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ tách khẩu bao gồm:

iconSổ hộ khẩu

iconPhiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu HK02)

iconVăn bản đồng ý của chủ hộ đồng ý về việc tách khẩu khi thuộc trường hợp nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của người khác được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú.

Sau khi đã chuẩn bị xong, bạn mang bộ hồ sơ yêu cầu tách sổ hộ khẩu đã chuẩn bị nộp tại Công an huyện/quận/thị xã đối với thành phố trực thuộc trung ương. Đối với tỉnh thì hồ sơ được nộp tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện hoặc Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết việc tách khẩu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do tại sao không giải quyết.

Khi tách sổ hộ khẩu, bạn sẽ được miễn lệ phí thực hiện.

Hộ khẩu là một phương thức quản lý nhân khẩu của quốc gia. Vấn đề nhập khẩu, tách khẩu là một hoạt động được diễn ra rất phổ biến. Hy vọng với thông tin về điều kiện và thủ tục tách hộ khẩu cần thực hiện trên sẽ giúp ích được cho bạn đọc trong quá trình thực hiện tách sổ hộ khẩu.

Phương Anh

Facebook Comments