Sự khác biệt giữa đất trồng và đá

Sự khác biệt giữa đất trồng và đá là rất rõ ràng. Đất trồng là môi trường sống dinh dưỡng cho cây trồng và động vật, trong khi đá là vật liệu cứng không chứa nước và chất dinh dưỡng. Đối lập giữa chúng không chỉ tạo nên sự đa dạng sinh học mà còn ảnh hưởng đến địa hình và môi trường sống.

sự khác biệt giữa đất trồng và đá
Sự khác biệt giữa đất trồng và đá

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?

A. Nước

B. Độ phì nhiêu

C. Ánh sáng

D. Độ ẩm

Đáp án đúng: B – Độ phì nhiêu.

Lý giải: Độ phì nhiêu là một trong những yếu tố quan trọng phân biệt giữa đất trồng và đá. Lớp đất thường chứa đựng nhiều chất dinh dưỡng và có khả năng giữ nước, trong khi đá thường không có khả năng này và có độ phì nhiêu thấp. Độ phì nhiêu ảnh hưởng đến khả năng nuôi dưỡng cây trồng và sự phát triển của hệ sinh thái.

Một số câu hỏi thường gặp khác

Câu 1: Đất trồng và đá khác nhau như thế nào?

Trả lời: Đất trồng và đá là hai loại vật liệu có tính chất và nguồn gốc khác nhau. Đất trồng là hỗn hợp khoáng chất, vật liệu hữu cơ và nước, thích hợp để trồng cây. Đá là khoáng chất cứng, có nguồn gốc từ quá trình địa chất.

Câu 2: Đặc điểm chính của đất trồng là gì?

Trả lời: Đất trồng chứa khoáng chất, hạt cát, silt và phù sa, cùng với vật liệu hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển.

Sự khác biệt giữa đất trồng và đá
Sự khác biệt giữa đất trồng và đá

Câu 3: Đặc điểm chính của đá là gì?

Trả lời: Đá là chất rắn, bao gồm các khoáng chất khác nhau và có cấu trúc tinh thể. Nó có thể tồn tại dưới dạng tảng, tảng đá hoặc làm thành phần của vỏ trái đất.

Câu 4: Sự khác biệt về sử dụng giữa đất trồng và đá là gì?

Trả lời: Đất trồng thường được sử dụng để trồng cây, cung cấp chất dinh dưỡng và môi trường phù hợp. Đá thường được sử dụng trong xây dựng, làm vật liệu xây dựng, đá mỹ nghệ và nhiều ứng dụng khác trong công nghiệp và xây dựng.

Xem thêm: Vai trò của không khí đối với con người

Facebook Comments