Tiếng Hàn, Tiếng Đức được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12. Với mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ như ngữ pháp, từ vựng đồng thời giúp học sinh đạt được các yêu cầu quy định trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1. Quyết định ban hàng chương trình giáo dục phổ thông Tiếng Hàn, Tiếng Đức

2. Nội dung cơ bản chương trình Tiếng Hàn, Tiếng Đức

2.1 Nội dung học Tiếng Đức

Tiếng Đức cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng, giúp học sinh trao đổi thông tin, tri thức khoa học và kỹ thuật tiên tiến.

Cụ thể chương trình có tổng thời lượng là 1155 tiết (mỗi tiết 45 phút) được chia thành 3 giai đoạn cho học sinh từ lớp 3 đến hết lớp 12:

– Tiểu học là 420 tiết đạt bậc 1 tương đương A1 theo khung Châu Âu

– Trung học cơ sở là 420 tiết bật 2 tương đương A2 theo khung Châu Âu

– Trung học phổ thông là 315 tiết bật 3 tương đương A3 theo khung Châu Âu

2.2 Nội dung học Tiếng Hàn

Cũng giống như Tiếng Đức, Tiếng Hàn có tổng thời lượng chương trình là 1155 tiết bao gồm cả ôn tập và kiểm tra.

Học sinh kết thúc lớp 6 đạt bậc 1, kết thục cấp THCS đạt bậc 2 và kết thúc cấp THPT đạt bậc 3.

Nội dung môn học như sau:

– Tiểu học: hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cơ bản thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và chú trọng nhiều hơn 2 kỹ năng nghe và nói.

– Cấp THCS: tiếp tục hình thành và phát triển năng lực 4 kỹ năng đồng thời nâng cao hiểu biết về văn hóa, xã hội Hàn Quốc và các quốc gia trên thế giới

– Cấp THPT: trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để học tập suốt đời làm việc và học tập trong tương lai.

Qua đây, bạn có đồng ý với quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Hãy cho Khoedep24h biết ý kiến của bạn bằng cách coment xuống dưới nhé.

Facebook Comments